Rosa Sommerdrøm / Pink Summerdream

Sommer er hekling for meg – og gjerne mormor-ruter i lyse, glade farger 💖
Det er et bilde i ideboken min jeg stadig har kommet tilbake til ; en rosa drøm av et teppe .

20140520-213321.jpg
Jeg har laget hekletepper til begge ungene, så nå er det min tur – store ruter i Drops Baby Merino , heklet med nål nummer 4 . De blir ca. 17 x 17 cm , og det er jo det som er så fint med disse rutene – de kan lages i akkurat den størrelsen du vil !

20140520-213832.jpg
Summer is crochet time for me, and as my best friend told me : one can never have too many blankets in the house 💖 I had this clipping from an old magazine in my book of «what I would love to make in the future » . A dream of a blanket in pink and white ; and as I’ve made granny square blankets for both my children but not for me I thought ; why not !
I am using a yarn from Drops ; Baby Merino , hook size 4 . The squares are approximately 17 x 17 cm . Just ordinary , good old ,granny squares 💖

IMG_1203.JPG

Reklamer

Hjerterute / Granny square heart

20131009-122911.jpg

Jeg har brukt Babyull og Heklenål nr 4, da blir størrelsen ca.10×10 cm.
Start med rosa garn !
1. Omg.: i en magisk sirkel hekler du 3lm (=1 st) og 15 st . Fest med 1 kjm i toppen av de 3 lm.
2. Omg.: 1 lm, hopp over 1 st; hekle 7 st i neste, hopp over 1 st, 1 fm i neste. Gjenta en gang til med rosa garn, slik at du får to hjertebuer. I fm etter bue nummer to bytter du til beige garn og hekler to buer til. Fest med 1 kjm i første lm. (Bilde 1.)
3. Omg.: 2 lm (=1 hst), 1 fm i hver av de 3 første st i buen, 3 fm i neste, 1 fm i hver av de 3 siste st i buen, 1 hst i fm . Gjenta ut omg, og fest med 1 kjm i toppen av de 2 lm. ( Bilde 2.)
4. Omg.: 3 lm (=1 st), 1 st i hver av de 4 neste fm x 1 st+3 lm+1 st i toppen av buen (= hjørnet ), 1 st i hver av de 9 neste fm x 2 ggr til.
1 st+3 lm+1 st i hjørnet, 1 st i hver av de 4 siste fm. Fest med kjm i toppen av de 3 lm. ( Bilde 3.)
5. Omg.: 3 lm (=1 st), 1 st i hver st rundt hele omg. I hvert hjørne av 3 lm hekler du 1 st+3 lm+1 st. Fest med kjm i toppen av de 3 lm.
( Bilde 4.)

Hvis du vil ha en litt mindre lapp, kan st på siste omg byttes ut med hst eller fm. Da hekler du hjørnene slik : 2hst (fm) + 2 lm +2 hst (fm).

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Granny -square Heart
Starting with pink :
Round 1.: ch 3 (=1 dc) + 15 dc in a magical cirkle . Sl st .
Round 2.: ch 1 (=1 sc), skip 1, 7 dc in next st, skip 1, 1 sc in next. Make one more heart-bow before you change to ecru in the sc before bow 3. Make 2 more bows . Sl st in 1 ch. ( Photo 1 )
Round 3.: ch 2 (=1 hdc), 1 sc in each of the first 3 dc, 3 sc in next st, 1 sc in each of the last 3 dc of the bow, 1 hdc in sc. Repeat round all bows . Sl st. ( Photo 2.)
Round 4.: ch 3 (= 1 dc), 1 dc in each of the 4 following sc x 1 dc+ch3+1dc (corner), 1 dc in each of the following 9 sc x repeat twice more. 1 dc+ch3+1dc in the corner, 1 dc in each of the last 4 sc. Sl st . ( Photo 3.)
Round 5.: ch 3 (=1 dc), 1 dc in each dc. In the ch 3.corner make 1 dc+ch 3+ 1 dc. ( Photo 4.)

If you want a smaller square; change dc to sc or hdc in the last row, making 2 sc(hdc)+ch2+2 sc(hdc) in each corner !

20131010-120303.jpg

African Flower Square

20130827-111356.jpg
Denne finnes i flere varianter, både som femkant, sekskant og kvadrat . Dette er min favoritt, og jeg har laget den i kun to farger – mest fordi det skal bli et juleteppe til Amanda-prosjektet .
Jeg brukte Baby Merino fra Nille (50 gr= 175 m ). Et nøste hvitt holder til 18-19 lapper, et nøste rødt holder til 13-14 stk.
Heklenål 3,5 – da blir lappene ca. 11×11 cm .

20130827-113106.jpg

OBS ! Alle st-omg starter med 3 lm = 1 st, og slutter med 1 kjm i øverste av de 3 lm !
Begynn med hvitt garn .
1.omg.: I en magisk ring hekler du x 2 st, 1 lm x 8 ggr ( Du kan evt. starte med 3 lm som settes sammen til en ring med 1 kjm. )
2.omg.: kjm fram til mellomrommet av 1 lm . x 3 st, 1 lm x i hvert m.rom.
3.omg.: kjm fram til mellomrommet av 1 lm. x 2 st, 2 lm, 2 st x i hvert m.rom.
4.omg.: 1 lm, hekle 7 st i hvert mellomrom av 2 lm = 8 buer. Avslutt med 1 kjm i lm. Bytt til rødt garn.

20130827-113757.jpg

5.omg.: Fest garnet med 1 kjm mellom to buer. Start med 1 lm, og hekle så 1 fm i hver st ( 7 ), 1 lang fm ned mellom fm-gruppen på 3.omg . Avslutt omg med 1 kjm i lm.
6.omg.: 1 lm x 1 fm i hver av de 4 første fm, i de tre neste fm hekler du : 1 hst, 1 st, 1 st. I den lange fm (hjørnet )hekler du 1 dst+3 lm+ 1dst. I de tre neste fm : 1 st, 1 st, 1 hst, 1 fm i hver av de 4 neste, 1 hst i den lange fm (= midt på siden ) x 3 ggr til. Avslutt med 1 kjm i lm.
7.omg.: 3 lm (= 1 st), 1 st i hver m langs sidene (= 17 st langs hver side ). I hjørnet av 3 lm hekler du 2 st+ 2 lm+ 2 st. Avslutt med 1 kjm i toppen av de 3 lm.
Klipp av tråden og fest godt !

20130831-090429.jpg

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

English wersion 😀
Note ! All rounds start with 3 ch = 1 dc, and ends with 1 sl st at top of the 3 ch.
Start with color I ( white )
Round 1: in a magical circle x 2 dc, 1 ch x 8 times
Round 2: sl st till the 1 ch x 3 dc, 1 ch x in each space
Round 3: sl st till the 1 ch x 2 dc + 2 ch +2 dc x in each space
Round 4: 1 ch , make 7 dc in each 2 ch-spaces. 1 sl st in ch. Change to color II ( red ).

Round 5: starting between two 7 dc bows – 1 ch. 1 sc in each of the 7 dc, 1 long sc down into the
2 dc- space in row 3. 1 sl st in the first sc.
Round 6: 1 ch, x 1 sc in each of the first 4 st, 1 hdc, 1 dc, 1 dc. In the long sc (= corner)1 tr+3ch+1tr.
In the next 3 st; 1 dc, 1 dc, 1 hdc, 1 sc in each of the next 4 st, 1 hdc in the long sc (= mid.side). X
Repeat 3 more times, 1sl st in the first sc.
Round 7: ch 3 (= 1 dc), 1 dc in each st along the side (=17 in all ). In the 3 ch-corner make
2 dc+2 ch+2 dc. 1 sl st at top of the first 3 ch.

20130910-130756.jpg

Hexagon

20130731-111417.jpg

20130731-111452.jpg
Kjempesøte sekskanter som kan brukes akkurat slik du vil ; teppe, veske, pute osv.
Jeg har laget en blomstereng av en veske !

20130731-111908.jpg

Blomsterrute/ Flower square

20130709-132037.jpg
1.omg.: 7 lm settes sammen til en ring med 1 kjm.
2.omg.: 12 fm i ringen, 1 kjm i 1.fm
3.omg.: 2 fm i hver fm = 24 fm, 1 kjm i 1.fm. Bytt til neste farge.
4.omg.. 3 lm (=1 st), 5 st. x 3lm, 6 st x . x-x 2 ggr til, avslutt med 1 kjm i 1.st . Bytt farge.
5.omg.: x ( 3 st, 3 lm, 3 st i lm-buen/hjørnet ), 1 lm, 3 st mellom 3. og 4. st, 1 lm x . Gjenta x-x 3 ggr til. Avslutt med 1 kjm i 1. st. Bytt farge .
6.omg.: x ( 3 st, 3 lm, 3 st i lm-buen/hjørnet ), 9 st ( NB! ingen st rundt lm !) x Gjenta fra x-x 3 ggr til.
Avslutt med 1 kjm i 1. st .

20130709-132941.jpg

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Flower square

Round 1: ch 7, sl st into first ch.
Round 2: 12 sc in the ring. Sl st into the first sc .
Round 3: 2 sc in each sc = 24. Change color.
Round 4: ch 3, (1dc), 5 dc x ch 3, 6 dc x two more times. Change color.
Round 5: x (3 dc+ch3+3 dc in the 3ch-corner), ch 1, 3 dc between 3. and 4. dc in row 4, ch 1 x sl st in the first dc. Change color.
Round 6: x (3 dc+ ch3+ 3 dc in 3ch-corner ), 1 dc in each of the next 9 dc’s x . Sl st into first dc.

Enkle mormorruter/ Small granny-squares

20130709-130829.jpg
Disse rutene kan hekles med to eller tre omganger – passer ypperlig til små restegarnsprosjekter !
Start med en magisk sirkel (evt. 3 lm satt sammen til en ring med 1 kjm ).

20130709-130948.jpg
Hvis du vil lage større lapper fortsetter du på samme måte som tredje omgang ; 1st i hver, bortsett fra i de tre dobbeltstavene i hjørnet. Der hekler du 2st i den første, 3dst i den andre og 2st i den tredje.

😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

English translation :
3 lm = ch 3, stav = dc, dobbelstav = tr, kjedem.= sl st.

20140227-214347.jpg
My box are started to get filled up with small squares – maybe enough for an afghan soon ?

Teddy

20130709-124433.jpg
1.omg.: hekle 8 fm med svart i en magisk ring ( evt. 3lm, sett sammen til en ring, 8 fm i ringen.)
2.omg.: Bytt til lysebrunt, og hekle 2 fm i hver m = 16 m
3.omg.: x 1 fm, 2 fm i neste m x 8 ggr = 24 m
4.omg.: x 2 fm, 2 fm i neste m x 8 ggr = 32 m
5.omg.: x 3 fm, 2 fm i neste m x 8 ggr = 40 m
6.omg.: x 4 fm, 2 fm i neste m x 8 ggr = 48 m
7.0mg.: Nå skal du hekle med lysebrunt og rosa . Hekle 1 fm med lysebrun, hopp over 2 m og hekle 7 st i neste m ( = første øre ).Hopp over 2 m , hekle 1 fm i neste samtidig som du bytter til rosa , hopp over 2 m og hekle 7 st i neste. Hopp over 2 m, hekle 1 fm og bytt til lysebrunt. Hekle et øre til , hopp over 2 m, 1 fm i neste. Klipp av den lysebrune tråden og bytt til rosa før du hekler videre 8 buer i alt.

20130709-125502.jpg
Nå skal du hekle kanten rundt bamsen . Følg diagrammene under fra punkt I – III . Klipp av tråden og fest godt !

20130709-125750.jpg
Hodene kan varieres så det blir andre dyr, f.eks. løve, katt, mus osv. Du kan også lage lappen litt mindre ved å kutte ut den siste omgangen , eller bytte ut st med fm ( da hekler du 1fm+2lm+1fm I hjørnet )!

20130710-103507.jpg

🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻🐻
English version :

Round 1 : With black make 8 sc in a magic circle. Change to brown yarn .
Round 2 : 2 sc in each st = 16
Round 3 : x 1 sc, 2 sc in same st x = 24
Round 4 : x 2 sc, 2 sc in same st x = 32
Round 5 : x 3 sc, 2 sc in same st x = 40
Round 6 : x 4 sc, 2 sc in same st x = 48
Round 7 are made in two colors; both brown and pink. Start with 1 sc in brown, skip 2, 7 dc in next st ( first ear ). Skip 2, 1 sc in next – at the same time, change to pink- skip 2, 7 dc in next st.
Skip 2, 1 sc in next st – change back to brown – skip 2, 7 dc in next st ( second ear ), skip 2, 1 sc in next st . Cut the brown yarn, and continue around in pink, making 7 dc-bows = 8 in all. 1 sl st in the first sc.
For the rest of the Teddy-square, follow the diagram ! lm= ch, fm= sc, hst= hdc, st= dc, dst= tr .
And if you want to make other animals, just use your imagination, change the colours, and suddenly you may have a tiger-square 😄
If you want a smaller square, just change dc to sc in the last round, making 1sc-2ch-1sc in the corner !

Forrige Eldre innlegg