Romlingane og Lille Romle / Clangers

20140704-142435-51875094.jpg

Det er sikkert en del av dere som husker Romlingane som gikk på barne-tv på syttitallet ! Disse rosa dyrene som gikk rundt og lagde rare lyder, og som kom fra en planet langt uti verdensrommet ! Moren min laget en strikkeoppskrift for Programbladet den gangen, og nå har jeg tatt den fram igjen for å lage min egen variant . Lille Romle er bare halvparten så stor – passer godt i en liten barnehånd og tar ikke lang tid å lage 😉
😊 😊 😊 😊 😊
A popular little children’s television figure from the seventies ; the Clangers !
My mother made a knitting pattern back then , and I’ve tried to make my own little Clanger . Half the size, but a good friend for some little child maybe ?

20140704-143311-52391711.jpg
Lille Romle

Jeg har strikker av DropsBabyMerino på pinne 3 . Heklenål nr 3 til snute og øyne .
Dacronvatt til fyll .
Du kan bruke det garnet du har med pinner som passer til . Bruker du tykkere garn blir lille Romle bare litt større 🙂

Kropp : Legg opp 46 m fordelt på fire pinner. Strikk ( evt. striper) 9 cm før du starter felling til hode/snute .
På pinne 1 strikkes 1 r, 2 r sm . På pinne 4 strikker du til 3 m gjenstår ; str 2 vridd r sm, 1 r. Gjenta fellingen hver fjerde omg 7 ggr (=32 m), hver annen omg 7 ggr
(=18 m) og hver fjerde omg 2 ggr (=14 m) . Avslutt med 3 omg før du feller av .

Hekle snute slik : hekle 6 fm i en magisk ring . På neste runde hekler du 1 fm, 2 fm i neste fm x 3 (=9 fm ). Klipp av tråden, og sy snuten fast !

Bein : Legg opp 16 m fordelt på tre pinner . Strikk 25 omg før du feller slik :
2 r, 2 r sm, 2 vridd r sm, 4 r, 2 r sm, 2 vridd r sm, 2 r . Strikk en omg uten felling.
1 r, 2 r sm, 2 vridd r sm, 2 r, 2 r sm, 2 vridd r sm, 1 r . Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende maskene .

Armer : Legg opp 12 m fordelt på tre pinner . Strikk 30 omg før du feller slik :
1 r, 2 r sm, 2 vridd r sm, 2 r, 2 r sm, 2 vridd r sm, 1 r . Klipp av tråden og trekk den gjennom de resterende maskene .

Ører : Strikkes fram og tilbake i glattstrikk ; to grå og to , litt mindre, rosa .
Legg opp 7 m med grått garn. Øk 1 m i beg og slutten av 3. og 5. pinne . Strikk tre omg . Fell 1 m i beg og slutten av de tre neste pinnene på rettsiden . Fell av de siste 5 m .
Med rosa garn legger du opp 5 m. Øk 1 m i beg og slutten av 3. og 5. pinne . Strikk
tre omg . Fell 1 m i beg og slutten av de to neste pinnene på rettsiden. Fell av.
Sy sammen ørene slik at det grå stikker litt fram på forsiden – se bildet av Romle !

Øyne : Hekles som nesen, men med hvitt garn . Sy pupill med svart etter at de er montert på hodet !

Fyll delene med vatt . Brett bena dobbelt, og sy noen sting så det blir dannet fot . Sy også noen sting under haken på Romle . Fest armer, ben , ører og øyne .

😊 😊 😊 😊 😊

Tiny Clanger

You can use whatever type of yarn you’ve got in your basket ; but if it’s for a small child I would recommend a washable yarn 😉 Use knitting needles half a size smaller than what you usually do ; double pointed needles .And you need a crochet hook for nose and eyes !

Body : Cast on 46 sts . Knit in the round ( with stripes if you want to ) 9 cm . Start decreasing for head/nose on the first and fourth needle : kn 1, kn 2 togh on needle one . Knit until it remains 3 sts on needle four ; kn 2 togh, kn 1.
Repeat every fourth round seven times (= 32 sts), every second round seven times
(= 18 sts) and finally every fourth round two times . Kn three rounds before bind off the last 14 sts.

Nose : in a magic circle 6 dc( us : sc ). Round 2: 1 dc, 2 dc in next dc three times = 9 dc. Cut the thread and fasten the nose to the knitted body !

Legs : Cast on 16 sts . Knit 25 rounds before decreasing :
Kn 2, kn 2 togh, kn 2 togh, kn 4, kn 2 togh, kn 2 togh, kn 2. Kn one round .
Kn 1, kn 2 togh, kn 2 togh, kn 2, kn 2 togh, kn 2 togh, kn 2. Cut the thread and bind off .

Arms : Cast on 12 sts . Knit 30 rounds . Next round knit like this :
Kn 1, kn 2 togh, kn 2 togh, kn 2, kn 2 togh, kn 2 togh, kn 1 . Cut thread and bind off.

Ears : you make two grey and two smaller, pink . Knit/purl using two needles .
Cast on 7 sts using grey . Increase on third and fifth row : kn 1, kn 2 in one sts, knit 3 (5) kn 2 in one, kn 1 . Kn/p three rows before decreasing one sts at the start and end of the next three kn rows . Bind off.
With pink yarn, cast on 5 sts . Follow the «grey» pattern , but decrease two times instead of three . Bind off .
Stitch the pink and grey ear together , making a little of the grey show round the pink ( see photo )!

Eyes are made as the nose, using white yarn. The black is stitches made after I have fastened the eyes !

Fill the different parts with Dacron filling . Double the legs and stitch together to make a foot . Make some stitches where the decrease starts on the body to make the head point down a little. Assemble all parts !

I hope this is possible to understand ! If not – don’t be afraid to let me know how I may improve my English patterns 😉

Reklamer